Sosyal Yardım Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Makalede Neler Var?

Sosyal Yardım Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır; 2008 yılında kurulan ve o günden bugüne vatandaşlara hizmet veren e-devlet, vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor. Diğer adıyla Dijital Türkiye’de vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak birçok hizmet sunuluyor.

2008 yılından önce vatandaşlar resmi işlemlerini kurumlara bizzat giderek hellederken, e-devlet platformu sayesinde artık internet üzerinden kısa sürede halledebiliyor. Bu hizmetlerden en çok kullanılan ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın e-devlet platformu üzerinden sunduğu sosyal yardım sorgulama işlemi.

Bizlerde bu yazımızda sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır, sosyal yardım sorgulama işlemi nereden yapılır, e-devlet sosyal yardım sorgulama işlemlerine dair merak edilenleri bir araya getireceğiz.

Sosyal Yardım Nedir?

Sosyal yardım nedir; Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere eğitim, barınma, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçları konusunda devlet tarafından verilen maddi manevi her türlü desteğe sosyal yardım denir. Sosyal yardım sadece devlet tarafından değil aynı zamanda belediyeler, vakıflar ve dernekler tarafından da yapılır.

Ayrıca Bakınız >>>>>>>> Para Yardımı Yapan Dernek ve Vakıflar

Sosyal Yardım Kimlere Verilir?

3294 sayılı kanun gereği Madde 1:

Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Yukarıda ki maddeden de anlaşılacağı üzere yardıma ihtiyacı olan ailelere destek olmak kanunen devletin görevidir. Bu itibarla sosyal yardımlar;

Yoksulluk durumunu belgeleyen dul, gelir sahibi olmayan bireyler, kimsesiz çocuklar, engelli kişiler, kendi ihtiyaçlarını göremeyecek derecede ileri yaşta olanlar, kronik rahatsızlığından dolayı herhangi bir iş yerinde çalışamayacak durumda olanlar bu yardımlardan faydalanabilir.

Özetleyecek olursak;

  • Dar gelirli
  • Çalışamayacak durumda kronik rahatsızlığı olanlar
  • Eşini kaybetmiş dul kadınlar
  • Fakirlik belgesi olanlar
  • Engelli kişiler
  • Kimsesiz çocuklar
  • Çalışamayacak kadar ileri yaşta olanlar için verilir.

Devletin Verdiği Sosyal Yardımlar Nelerdir?

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon ve Avrupa’da patlak veren savaş, ülkemizi ekonomik anlamda oldukça zor bir sürece soktu. Bu nedenle devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar da artmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardımlara yardım türü bazında bakacak olursak;

A-Aile Yardımları

1-Doğum Yardımı

15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır. 

2-Çoklu Doğum Yardımı

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yöneliktir.

3-Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

4-Öksüz ve Yetim Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası  veya her ikisi de vefat etmiş çocuklar için yapılan nakdi yardımdır. 

5-Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı

Vatani görevini yerine getirmekte olan askerlerimizin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülür.

6-Asker Çocuğu Yardımı

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerde olan çocuklar için yapılan nakdi yardımlardır.  

7-Afet-Acil Durum Yardımları

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından vatandaşlarımızın gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

8-İşe Yönlendirme Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları.

9-İşe Başlama Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR’a bildirilen  ve sosyal güvenceli bir işe yerleşen sosyal yardım yararlanıcıları.

10-Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar

Şehit yakınları ve gazilere, sosyal güvenlik ve muhtaçlık durumlarına bakılmaksızın temel ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından süreklilik arz etmeyen (barınma yardımları hariç) yardımlar yapılmaktadır. (Barınma yardımı başvuruları, barınma yardımlarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir.)

11-Vefat Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihive sonrasında yakını/yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programıdır.

B-Barınma ve Gıda Yardımları

1-Gıda Yardımları

3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başta Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde  olmak üzere ve yıl boyunca ihtiyaç olması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından gıda yardımı yapılmaktadır.

2-Aşevleri

İşsizliğin ve yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde yemek yapabilecek durumda olmadığı (gerekli yemek yapma araçlarına sahip olmayanlar, evsizler vb.) belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti verilmektedir. 

3-Barınma Yardımları

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır.

4-Sosyal Konut Projesi 

Sosyal güvencesi olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Toplu Konut İdaresi aracılığıyla ev yapımını kapsamaktadır.

5-Yakacak Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır.

6-Doğalgaz Yardımı

3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda oldukları SYD Vakıflarınca belirlenen haneler. 

7-Elektrik Tüketim Desteği

3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler.

8-Sosyal Uyum Yardımı (SUY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Türkiye Kızılay Derneği ve  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. 

C-Engelli-Yaşlı Yardımları

1-Yaşlı Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan yardımlardır.

2-Engelli Aylığı 

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yapılan yardımlardır.

3-Engelli Yakını Aylığı 

Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2022 yılı için 1.833,45-TL) az olan vatandaşlara yapılan yardımlardır.

4-Yaşlı ve Engelli Bakım Projeleri (Vefa Projeleri)

Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik geliştirilmiş sosyal hizmet projesidir. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımız, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşlarımız ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız ikamet ettikleri evlerinde proje kapsamındaki hizmetlerden faydalandırılmaktadır.

5-Engelli İhtiyaç Yardımları 

İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülür.

D-Sağlık

1-Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri 

Sosyal güvencesi olmayan tüm vatandaşlara yapılan yardımlardır.

2-Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik)

Sosyal güvencesi olmayan,  3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç
sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri,  anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.  

3-Katılım Payı Ödemeleri 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun, 60/c-1 ve 60/c-3 kapsamındaki genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı muhteviyatında ödemiş oldukları tutarın iadesini kapsamaktadır.

4-Kronik Hastalık Yardımı 

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş düzenli nakdi yardım programıdır. 

5-Silikozis Hastalarına Yapılan Ödemeler 

Silikozis hastalarına yapılan ödemelerdir. 25.02.2011-25.05.2011 tarih aralığında başvurular alınmıştır. Yeni başvuru alınmamaktadır.

6-Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteği 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 2828 sayılı Kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan 3294 sayılı Kanun kapsamındaki hastaların yaşadığı hanelere Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır.

7-Kronik Hastalara Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği

Kronik Hastalara Yönelik Elektrik Tüketim Desteğinden faydalanan hanelere Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği verilmesi şeklinde yardımlar yapılmaktadır. 

E-Eğitim

1-Şartlı Eğitim Yardımları 

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla yapılan yardımlardır.

2-Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı (YŞEY)

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Kızılay Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan bir yardım programıdır. 

3-Eğitim Materyali Yardımı

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

4-Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı

MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

5-Yurt Yapımı 

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik yurt ihtiyacı bulunan yerlerde 100, 200 ve 300 kapasiteli yurtlar yapılmaktadır.

6-Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Yardımlar

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören 3294 sayılı Kanun kapsamındaki Türk öğrencilere temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vakıf imkânları ve/veya Vakfa şartlı yapılan bağış kaynağı kullanılarak düzenlilik arz etmeyen ayni/nakdi yardımlar yapılmaktadır.

7-Muhtelif Eğitim Yardımları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından ilk ve ortaöğretim okullarına devam eden 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan öğrencilerin ortaöğretim ve yükseköğrenim sınavlarına hazırlık materyallerinin sağlanabilmesi gibi diğer eğitim ihtiyaçlarına yönelik destekler verilmektedir.

8-Ana Okulu/Ana Sınıfı Yardımı

3294 Sayılı Kanuna göre sosyal yardım yararlanıcısı olan hanelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi Anaokuluna/Anasınıfına devam eden  3-5 yaş aralığındaki çocukları için yapılır.

Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım başvuruları için yapmanız gereken e-devlet platformuna giriş yapmak. Sonrasında arama çubuğuna hangi sosyal yardım başvuru işlemi yapacaksanız onu yazın ve adımları takip edin. Örneğin;

sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sonrasında gelen ekranda “çocuklarım için” kısmını işaretleyip sosyal yardım başvurusunu onaylayın.

Sosyal Yardım Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Sosyal yardım için e-devlet platformuna başvuran birçok kişinin merak ettiği sorulardan biri de sosyal yardım sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bunun için yapmanız gereken yine e-devlet’e girerek sorgulama işlemini gerçekleştirmeniz. Örneğin;

sosyal yardım sorgulama ekranı

Sosyal Yardım Bilgisi Bulunamamıştır Ne Demek?

Sosyal yardım sorgulama ve diğer kurumların sosyal yardımlarına başvurmak isteyenlerin karşılaşabileceği bu ifadenin anlamı; kişinin herhangi bir sosyal yardım veya desteğe başvurmadığını veya başvurduysa da kabul edilmediği anlamına gelir.

Daha ayrıntılı bilgi için >>>>>>>> Sosyal Yardım Bilgisi Bulunamamıştır Ne Demek?

Bu yazımızda sosyal yardım sorgulama nedir, Devletin verdiği sosyal yardımlar nelerdir, sosyal yardım sorgulama işlemi nasıl yapılır, sosyal yardım sorgulama işlemi nereden yapılır sorularının cevaplarını vermeye çalıştık. Eğer sosyal yardım sorgulama işlemi ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir durum varsa aşağıda ki yorum bölümüne yazabilirsiniz.

5/5 - (1 oy )

You may also like...

1 Response

  1. Ağustos 25, 2023

    […] Sonuç olarak, sosyal yardımın olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bağımlılık, kişisel soruml… […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir