PARA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR

Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası yardım kuruluşları, dernekler ve vakıflar, belediyeler, insani yardım örgütleri, iş dünyası katkıları, tüketici yardımı sağlayan kuruluşlar, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, engelli yardımı yapan kuruluşlar, çocuk ve gençlik yardım kuruluşları, kadın ve aile yardımı yapan kuruluşlar, sığınmacı yardım kuruluşları… Listesi uzayıp gidiyor. Bugünün modern dünyasında yardıma ihtiyacı olan herkes için bir kuruluş bulunuyor. Bu kuruluşlar, toplumun farklı kesimlerine destek olmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu blog yazısında, Türkiye’deki önemli yardım kuruluşlarını ve yaptıkları çalışmaları tanıtacağız. Birçoğumuz bu kuruluşların varlığının farkında olsa da, bazen detayları bilmek ve nasıl destek olabileceğimizi öğrenmek önemlidir. Haydi, yardım kuruluşlarının dünyasına dalalım ve nasıl yardım edebileceğimize birlikte bakalım.

Devlet Kurumları

Devlet kurumları, bir ülkenin yönetiminde önemli bir role sahip olan ve vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan kamu kuruluşlarıdır. Bu kurumlar, devletin fonlarını kullanarak hizmetler sunmak, toplumun refahını artırmak ve vatandaşları korumakla görevlidir. Para yardımı yapabilen devlet kurumları, finansal desteği olan kişilere veya gruplara yardımcı olmak için çeşitli programlar ve hizmetler sunmaktadır.

Bu para yardımı yapan kuruluşlar, genellikle sosyal yardım programları, eğitim bursları, sağlık hizmetleri ve işsizlik sigortası gibi hizmetler sunmaktadır. Bu kurumlar, vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için destek sağlamaktadır.

Birçok ülkede, devlet kurumları sosyal refah ve toplumsal adaleti sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Örneğin, Türkiye’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi devlet kurumları, dezavantajlı gruplara yönelik destek programları düzenlemekte ve maddi durumu zayıf olan vatandaşlara yardımcı olmaktadır.

 • Bir devlet kurumu olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), işsizlere iş bulma ve mesleki eğitim fırsatları sunmaktadır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetleri ve emeklilik gibi sosyal güvenlik haklarını sağlamaktadır.
 • Maliye Bakanlığı tarafından yönetilen Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi tahsilatı ve vergi iadesi gibi hizmetler sunmaktadır.
Devlet Kurumu Hizmetleri
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İş bulma, mesleki eğitim
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık hizmetleri, emeklilik
Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi tahsilatı, vergi iadesi

Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak, toplumsal sorunlara çözüm bulmak ve insanların yaşam kalitesini artırmak amacıyla faaliyet gösteren örgütlerdir. Bu kuruluşlar, devlet dışında herhangi bir resmi yetkiye sahip olmamakla birlikte, çeşitli projeler yürüterek toplumsal gelişimi desteklerler.

Sivil toplum kuruluşlarının amacı, bireylerin sesini duyurmasını sağlamak ve toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler üretmektir. Bu kuruluşlar genellikle gönüllüler tarafından yönetilir ve maddi kaynaklarını bağışlar ve yardımlar yoluyla elde ederler. Para yardımı yapan kuruluşlar, toplumun çeşitli kesimlerine maddi açıdan destek sağlar ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunurlar.

Sivil toplum kuruluşları, farklı alanlarda faaliyet gösterir. Örneğin, çevre koruma, insan hakları, eğitim, sağlık gibi konularda çalışan sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, toplumsal sorunlara dikkat çekmek, bilinç oluşturmak ve çözüm önerileri sunmak amacıyla projeler düzenler. Ayrıca, dezavantajlı kesimlere yönelik yardım ve destek faaliyetleri yürüterek toplumsal kalkınmayı desteklerler.

 • Para yardımı yapan kuruluşlar: Sivil toplum kuruluşları arasında yer alan para yardımı yapan kuruluşlar, ihtiyaç sahibi bireylere ve ailelere maddi açıdan destek sağlar. Bu kuruluşlar, bağışlar ve yardımlar yoluyla elde edilen kaynakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.
 • Eğitim yardımı sağlayan kuruluşlar: Sivil toplum kuruluşları arasında eğitim yardımı sağlayan kuruluşlar, eğitim fırsatlarından yoksun olan bireylerin eğitimine destek olur. Bu kuruluşlar, öğrencilere burs imkanı sağlar, okul malzemeleri temin eder ve eğitim projeleri düzenler. Böylece, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunurlar.
Kuruluş Adı Faaliyet Alanı Web Sitesi
XYZ Derneği Çocuk ve gençlik www.xyzdernegi.com
ABC Vakfı Sağlık www.abcvakfi.org

Uluslararası Yardım Kuruluşları

Uluslararası yardım kuruluşları, dünya genelinde savaş, doğal afetler, yoksulluk gibi çeşitli acil durumlarda insani yardım sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu organizasyonlar, ülkeler arasındaki sınırları aşarak, yardım ihtiyacı olan insanlara destek sunarlar. Para yardımı yapan kuruluşlar ise bu uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla finansal desteği sağlarlar. Parmakta sayabileceğimiz birçok uluslararası yardım kuruluşu bulunmaktadır.

Birincisi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yönetilen Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu’dur (OCHA). Bu kuruluş, dünya genelindeki afetlerle başa çıkmak ve yardım ihtiyacı olanlara insani yardım sağlamak için çalışmaktadır. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) da sağlık sorunlarıyla mücadele etme konusunda önemli bir rol oynamaktadır.

Bir diğer önemli uluslararası yardım kuruluşu Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu’dur. Bu kuruluş, savaş ve doğal afet mağdurlarına yardım sağlamak amacıyla faaliyet gösterir. Ayrıca, Amerikan Kızılhaç ve Kızılay Derneği, İngiliz Kızılhaç Derneği ve Japon Kızılhaç Derneği gibi ulusal Kızılhaç dernekleri de yardım çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunur.

 • Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu (OCHA)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu
 • Amerikan Kızılhaç ve Kızılay Derneği
 • İngiliz Kızılhaç Derneği
 • Japon Kızılhaç Derneği
Kuruluş Ülke
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Fonu (OCHA) Uluslararası
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Uluslararası
Amerikan Kızılhaç ve Kızılay Derneği Amerika Birleşik Devletleri
İngiliz Kızılhaç Derneği Birleşik Krallık
Japon Kızılhaç Derneği Japonya

Dernekler Ve Vakıflar

Dernekler ve vakıflar, toplum hizmeti amacı güden sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, belli bir amaca yönelik faaliyet göstererek sosyal yardım ve destek sağlarlar. Dernekler ve vakıflar, genellikle para yardımı yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatır ve sosyal sorumluluk projeleri yürütür. Türkiye’de birçok dernek ve vakıf bulunmaktadır ve bu kuruluşlar, farklı alanlarda hizmet vermektedir.

Birçok dernek ve vakıf, eğitim ve öğrenim, sağlık, çocuk ve gençlik, kadın ve aile, engelli yardımı, sığınmacı yardımı gibi konularda faaliyet gösterir. Örneğin, Türk Eğitim Vakfı (TEV), maddi durumu yetersiz olan ve eğitim hayatında başarılı olan öğrencilere burs imkanı sağlayarak eğitimlerine destek olur.

 • Dernekler ve vakıflar, farklı gelir kaynaklarına sahiptir. Bu gelir kaynakları arasında bağışlar, sponsorluklar, devlet destekleri ve düzenlenen etkinlikler yer alır. Birçok kişi ve kuruluş, dernek ve vakıflara maddi ve manevi destek sağlayarak topluma katkıda bulunur.
 • Dernekler ve vakıflar, yaptıkları projeler ile toplumda farkındalık oluşturur ve insanların yardımlaşma duygularını artırır. Sosyal sorunlara çözüm bulma amacı güden bu kuruluşlar, toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve insanların yaşam kalitesini yükseltir.
 • Dernekler ve vakıflar, birçok kişiye ulaşarak farklı ihtiyaçlara cevap verir. Örneğin, Türk Kızılayı gibi ulusal yardım kuruluşları, doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerine acil yardım yapar ve kan bağışı kampanyaları düzenler.

Dernekler ve vakıflar, toplumun yardıma ihtiyaç duyduğu alanlarda faaliyet göstererek sosyal devlet anlayışının bir parçasını oluştururlar. Bu kuruluşlar, toplumun daha adil ve eşitlikçi bir yapıya kavuşması için önemli çalışmalar yaparlar.

Dernekler Ve Vakıfların Faaliyet Alanları Örnek Kuruluşlar
Eğitim ve Öğrenim Türk Eğitim Vakfı (TEV), LÖSEV
Sağlık Türk Kızılayı, Türkiye Diyabet Vakfı
Çocuk ve Gençlik UNICEF, TOÇEV
Kadın ve Aile KADEM, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Engelli Yardımı Türkiye Sakatlar Derneği, TOFD
Sığınmacı Yardımı Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Support to Life

Belediyeler

Belediyeler, yerel yönetimlerin başında bulunan ve kentlerin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişimini sağlayan kurumlardır. Belediyeler, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli projeler ve hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, kamusal alanların düzenlenmesi, çevre temizliği, ulaşım ve yol yapımı gibi önemli görevleri de yerine getirmektedir.

Belediyeler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak için çeşitli para yardımı programları ve destekler sağlamaktadır. Örneğin, evsizlere barınma yardımı, düşük gelirli ailelere gıda yardımı, engellilere ulaşım desteği gibi birçok farklı alanda yardımlar sağlanmaktadır. Bu yardımlar, toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olmakta ve onların yaşamlarını kolaylaştırmaktadır.

Belediyelerin bu tür yardımları sağlayabilmesi için bütçelerinde belirli bir miktarı bu amaçla ayırmaları gerekmektedir. Bu konuda para yardımı yapan kuruluşlar ile işbirliği yapabilirler. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, uluslararası yardım kuruluşları ve sağlık kuruluşları gibi farklı kurumlarla ortak projeler üretebilir ve bu şekilde daha geniş bir alanda etkili yardımlar yapabilirler.

 • Belediyeler, genellikle yerel halka yönelik hizmetler sunar.
 • Barınma yardımı, gıda yardımı ve ulaşım desteği gibi çeşitli para yardımları sağlarlar.
 • Para yardımı yapabilmeleri için bütçelerinden kaynak ayırmaları gerekmektedir.
Belediyelerin Para Yardımı Yaptığı Alanlar Örnekler
Eğitim Öğrencilere burs ve eğitim malzemeleri yardımı yapılması
Sosyal Hizmetler Engellilere ulaşım desteği ve bakım hizmetleri sağlanması
Sağlık Muhtaç hastalara ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılması

İnsani Yardım Örgütleri

İnsani yardım örgütleri, dünyanın dört bir yanındaki insanlara destek sağlayan kurumlar olarak faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlar genellikle maddi ve insani yardım sağlamak için çalışır ve acil durumlar, doğal afetler, savaş bölgeleri ve yoksullukla mücadele gibi konularda etkin rol oynarlar. İnsani yardım örgütlerinin amacı, yaşam koşullarını iyileştirmek, temel ihtiyaçları karşılamak ve toplumda pozitif bir etkiye sahip olmaktır.

Birçok ülkede, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası yardım kuruluşları, dernekler ve vakıflar, belediyeler, iş dünyası katkıları gibi farklı kuruluşlar, insani yardım projelerine destek verir. Bu kuruluşlar, hükümetler, bağışçılar, gönüllüler ve çalışanlar aracılığıyla finanse edilir ve kaynaklarını kullanarak yardım faaliyetlerini gerçekleştirirler.

İnsani yardım örgütlerinin amacı, insana değer veren, adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya yaratmaktır. Bu nedenle, para yardımı yapan kuruluşlar, toplumsal sorunlara çözüm arar, acil durumları hafifletir ve insanların yaşam kalitesini artırır.

 • Bazı ünlü uluslararası yardım kuruluşları arasında Kızıl Haç, Oxfam ve UNICEF bulunur.
Kuruluş Alanı Proje
Kızıl Haç Sağlık ve Acil Durumlar Gönüllü Sağlık Hizmetleri
Oxfam Yoksullukla Mücadele Eğitim ve Gelir Olanakları
UNICEF Çocuk Hakları Aşı Kampanyaları

İş Dünyası Katkıları

İş dünyası, ekonomik büyüme ve istihdam artışı gibi faktörlerle çoğu zaman toplumun gelişimine destek olmaktadır. Bununla birlikte, iş dünyasının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi de önemlidir. İş dünyası, finansal katkılar, işbirliği ve kaynak paylaşımı gibi yollarla topluma yardım etmektedir. Para yardımı yapan kuruluşlar, iş dünyasının bu sosyal sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmaktadır. Bu kuruluşlar, farklı alanlarda faaliyet göstererek topluma çeşitli şekillerde katkı sağlamaktadır.

İş dünyasının yardım sağladığı bir alan, eğitim kurumlarıdır. Eğitim, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. İş dünyası, eğitim kurumlarına maddi destek ve bağışlar yaparak eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu sayede, daha iyi eğitim almış bireyler yetiştirilerek gelecekteki iş gücüne katkı sağlanmaktadır.

Bunun yanı sıra, iş dünyası genellikle sağlık kuruluşlarına da katkıda bulunmaktadır. Sağlık kuruluşları, toplumun sağlığına hizmet ederek önemli bir rol oynamaktadır. İş dünyası, bu kuruluşlara finansal destek sağlayarak sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmakta ve toplumun sağlığını korumaktadır. Böylece, iş dünyasının katkılarıyla daha iyi sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Para Yardımı Yapan Kuruluşlar
1. Türkiye İş Bankası
2. Koç Holding
3. Sabancı Holding

Tüketici Yardımı Sağlayan Kuruluşlar

Tüketici yardımı sağlayan kuruluşlar, tüketicilerin haklarını savunmak ve korumak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Tüketicilerin satın aldıkları ürünler veya hizmetlerle ilgili yaşadıkları sorunları çözmek, haksızlık veya dolandırıcılığa karşı mücadele etmek gibi görevleri vardır. Tüketici yardımı sağlayan kuruluşlar, tüketicilerin örgütlenmesini sağlayarak, güçsüz bireylerin haklarını savunmada önemli bir rol oynarlar.

Birçok farklı tüketici yardımı sağlayan kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar ve uluslararası yardım kuruluşları gibi çeşitli yapılanmalarda faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlar, tüketicilere danışmanlık hizmeti sunmak, tüketici haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak ve gerektiğinde hukuki destek sağlamak gibi çeşitli faaliyetlerde bulunurlar.

Özellikle son yıllarda tüketici haklarına yönelik bilincin artmasıyla birlikte, tüketici yardımı sağlayan kuruluşların önemi daha da artmıştır. Tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının korunması için bu kuruluşların çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Tüketici yardımı sağlayan kuruluşlar, tüketici haklarının içerik ve kapsamını belirleyen yasal düzenlemelere uygun olarak faaliyet gösterirler.

 • Devlet Kurumları: Tüketici haklarını korumakla sorumlu olan devlet kurumları, tüketicilerin şikayetlerini dinlemek, sorunları çözmek ve gerekli tedbirleri almak için çalışmaktadır. Bu kurumlar, tüketici haklarının ihlal edildiği durumlarda yaptırımlar uygulayabilir ve tüketiciyi koruyan yasal düzenlemeleri takip eder.
 • Sivil Toplum Kuruluşları: Tüketici hakları konusunda farkındalık yaratmak, tüketici eğitimi vermek ve tüketiciyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşları da tüketici yardımı sağlayan kuruluşlar arasındadır. Bu kuruluşlar, tüketicilerin sorunlarını kamuoyuna duyurarak çözüm bulunmasına yardımcı olur.
 • Uluslararası Yardım Kuruluşları: Tüketici hakları konusunda uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yardım kuruluşları da tüketici yardımı sağlamaktadır. Bu kuruluşlar, farklı ülkelerdeki tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

Eğitim Kurumları

Eğitim kurumları, toplumun eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Eğitim kurumları, birçok farklı seviyede eğitim vererek bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yardımcı olur. Bu kurumlar, temel eğitimden yükseköğretime kadar geniş bir yelpazedeki eğitim hizmetlerini sunarlar.

Eğitim kurumlarının başlıca hedefi, bireylerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bu kurumlar, sağladıkları eğitim ve öğretimle öğrencilerin gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel gelişimine de katkıda bulunurlar.

Eğitim kurumlarının çeşitli yapıları vardır. Devlet okulları, özel okullar, üniversiteler ve meslek liseleri gibi farklı türdeki kurumlar, eğitim alanında hizmet vermektedir. Ayrıca, farklı ulusal ve uluslararası yardım kuruluşları da eğitim projeleri aracılığıyla eğitim kurumlarına destek sağlayarak daha fazla öğrencinin eğitim almasını sağlarlar.

 • Devlet Kurumları: Devlet okulları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilen ve finanse edilen eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar, tamamen veya kısmen devlet tarafından finanse edilir ve ücretsiz eğitim imkanı sunarlar.
 • Özel Okullar: Özel okullar, belirli bir ücret karşılığında eğitim hizmeti sunan kuruluşlardır. Bu okullar, genellikle farklı öğretim metotları ve programları ile farklılaşır.
 • Üniversiteler: Üniversiteler, yükseköğretim kurumlarıdır ve lisans, yüksek lisans ve doktora programları gibi farklı seviyelerde eğitim verirler. Üniversiteler, öğrencilere akademik eğitimin yanı sıra araştırma faaliyetleri ve sosyal etkinlikler için de olanaklar sunarlar.
Para Yardımı Yapan Kuruluşlar
Devlet Okulları Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Okullar Vakıflar, Dernekler
Üniversiteler Üniversite Vakıfları

Sağlık Kuruluşları

, toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet veren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık hizmetlerini sunmak ve hastalıkların önlenmesi için çalışmalar yapmak gibi amaçlarla faaliyet gösterirler.

Sağlık kuruluşları arasında hastaneler, klinikler, sağlık merkezleri ve aile sağlığı merkezleri gibi farklı tipler bulunur. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından desteklenen ve yönetilen bu kuruluşlar, halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaliteli sağlık hizmetlerini sunmak için çalışırlar.

Bu kuruluşlar, sağlık alanında uzmanlaşmış doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personeli tarafından yönetilir. Hastalara tıbbi yardım sağlamanın yanı sıra, sağlık kuruluşları genellikle tıbbi araştırmalar yapar, sağlık eğitimleri düzenler ve toplumda sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışır.

Sağlık kuruluşları, bazı durumlarda hastalara para yardımı da yapabilir. Özellikle maddi durumu iyi olmayan kişilere veya acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanlara destek sağlamak amacıyla çeşitli yardım programları yürütülür. Bu programlar, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve sağlık sorunlarıyla mücadele etmek için önemli bir rol oynar.

Örnek Sağlık Kuruluşları
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı
 • Kızılay
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu
 • Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı
 • Türkiye Diyabet Vakfı

Para yardımı yapan kuruluşlar, sağlık kuruluşları arasında önemli bir yere sahiptir. Bu kuruluşlar, maddi olarak dezavantajlı durumda olan bireylere destek sağlamak ve sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için çaba gösterirler.

Sonuç olarak, sağlık kuruluşları toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren önemli kuruluşlardır. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları tarafından desteklenen bu kuruluşlar, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve hastalıkların önlenmesine yardımcı olmak için çalışmaktadır.

Engelli Yardımı Yapan Kuruluşlar

Engelli bireylerin toplumda tam anlamıyla entegre olabilmeleri için çeşitli yardım kuruluşları faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlar, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları desteklemek için çeşitli hizmetler sunarlar. Engelli yardımı yapan kuruluşlar, bu alanda uzmanlaşmış personelleriyle sorunlarına çözüm arar ve sosyal devlet anlayışı gereği destek sağlarlar.

Engellilere yönelik hizmetler sunan kuruluşlar arasında devlet kurumları ilk sırada gelir. Devlet, engelli bireylere eğitim, sağlık, iş imkanı gibi birçok konuda destek sağlar. Örneğin, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok program yürütür ve destek verir.

Sivil toplum kuruluşları da engelli yardımında önemli bir role sahiptir. Bu kuruluşlar, gönüllü çalışanlarıyla engellilere destek olurlar. Örneğin, Türkiye Sakatlar Derneği, engellilere yönelik birçok proje gerçekleştirir ve farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenler.

Uluslararası yardım kuruluşları da engellilere yardım etmek amacıyla faaliyet gösterirler. Bu kuruluşlar, dünya genelindeki engellilere ulaşmak ve onlara destek olmak için çaba sarf ederler. Örneğin, Kızılhaç gibi uluslararası yardım kuruluşları, engellilere tıbbi yardım ve rehabilitasyon hizmetleri sunarlar.

 • Bu kuruluşlar, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için çeşitli projeler yürütürler.
 • Engelli bireylerin ihtiyaçlarını belirlemek ve çözüm odaklı çalışmalar yapmak için araştırmalar yaparlar.
 • Engellilik konusunda farkındalık oluşturmak için seminerler, konferanslar ve etkinlikler düzenlerler.
Kuruluş Hizmetleri
Türkiye Sakatlar Derneği Engellilere destek, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri
Kızılhaç Tıbbi yardım ve rehabilitasyon hizmetleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engellilere yönelik sosyal hizmetler ve destek programları

Çocuk Ve Gençlik Yardım Kuruluşları

Çocuk ve gençlik yardım kuruluşları, toplumumuzda çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyet gösteren önemli kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, çocukların eğitim, sağlık, barınma, gıda gibi temel ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal desteklerini de sağlamaktadır. Türkiye’de çocuk ve gençlik yardımı yapan birçok kuruluş bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası yardım kuruluşları gibi farklı yapılar altında faaliyet göstermektedir.

Çocuk ve gençlik yardım kuruluşlarının başlıca amacı, çocukların ve gençlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yetişmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda, eğitim kurumları tarafından sağlanan eğitim destekleri, sağlık kuruluşları tarafından sunulan sağlık hizmetleri, belediyeler tarafından yürütülen sosyal projeler, dernekler ve vakıflar tarafından gerçekleştirilen yönlendirme faaliyetleri gibi farklı alanlarda hizmet vermektedirler.

Çocuk ve gençlik yardımı yapan kuruluşların öncelikli hedefi, dezavantajlı durumda olan çocukların ve gençlerin yaşam koşullarını iyileştirmektir. Bu kapsamda, maddi yardım sağlayan kuruluşlar, sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar, eğitim bursları veren kuruluşlar ve psikososyal destek sunan kuruluşlar gibi farklı yapılar bulunmaktadır. Bu kuruluşlar, çocukların ve gençlerin yaşadıkları sorunları tespit ederek onlara destek olmaktadır.

 • İçerisinde çocuk ve gençlere yönelik programlar bulunan devlet kurumları
 • Çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayan sivil toplum kuruluşları
 • Ülke dışından yardım sağlayan uluslararası yardım kuruluşları
Devlet Kurumları Çocuk ve gençlik yardımı konusunda en önemli kaynaklardan biri devlet kurumlarıdır. Çocukları ve gençleri koruma altına alan kanunlar gereği, devlet kurumları çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli projeler yürütmektedir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı, çocukların eğitim hakkını güvence altına almak amacıyla çeşitli programlar düzenlemektedir. Sağlık Bakanlığı ise çocukların ve gençlerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için çalışmaktadır. Ayrıca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da çocukların ve gençlerin sosyal haklarını korumak amacıyla faaliyet göstermektedir.
Sivil Toplum Kuruluşları Çocuk ve gençlik yardımı konusunda etkin rol oynayan bir diğer yapı ise sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, toplumun farklı kesimlerinden gönüllülerin bir araya gelerek oluşturduğu yapıları ifade etmektedir. Sivil toplum kuruluşları, çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak, haklarını korumak ve gelişimlerine destek olmak için çalışmaktadır. Örneğin, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TYÖV), çocuk işçiliğiyle mücadele ederken, Türk Kızılayı, dezavantajlı konumda olan çocuklara yardım eli uzatmaktadır.
Uluslararası Yardım Kuruluşları Çocuk ve gençlik yardımı konusunda destek sağlayan bir diğer yapı da uluslararası yardım kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, ülkeler arası işbirliği ile çocukların ve gençlerin yaşadığı sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. UNICEF, dünya genelinde çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışan bir uluslararası yardım kuruluşudur. Ayrıca, Save the Children gibi kuruluşlar da çocuk ve gençlik yardımı konusunda uluslararası alanda faaliyet göstermektedir.

Kadın Ve Aile Yardımı Yapan Kuruluşlar

Kadın ve aile yardımı yapan kuruluşlar, toplumda en savunmasız ve dezavantajlı gruplara yardım sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Bu kuruluşlar, kadınların ve ailelerin yaşadığı sorunların farkındadır ve bu sorunları çözmek için çeşitli hizmetler sunarlar.

Para yardımı yapan kuruluşlar, kadınların maddi ihtiyaçlarını karşılamak için finansal destek sağlar. Bu kuruluşlar, gelir seviyesi düşük kadınlara maddi yardım sağlayarak onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele eden kuruluşlar da kadın ve aile yardımı yapan kuruluşlar içerisinde önemli bir yer tutar. Bu kuruluşlar, şiddet mağduru kadınlara sığınma evleri ve danışmanlık hizmeti gibi destekler sunarak, onların güvende hissetmelerini sağlar.

 • Kadın ve aile yardımı yapan kuruluşlar, aynı zamanda eğitim ve istihdam konularında da destek sağlarlar. Eğitim kurumları ve iş dünyasıyla işbirliği yaparak kadınlara mesleki eğitim imkanı sunarlar. Ayrıca, kadınların iş hayatına katılımlarını teşvik eder ve istihdam konusunda destek sağlarlar.
 • Bunun yanı sıra, kadın ve aile yardımı yapan kuruluşlar, sağlık hizmetleri konusunda da önemli çalışmalar yaparlar. Kadınlara ücretsiz sağlık taramaları, danışmanlık hizmetleri ve doğum yardımı gibi destekler sunarak, onların sağlık durumlarını korumaya yardımcı olurlar.
Para Yardımı Yapan Kuruluşlar Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eden Kuruluşlar Eğitim ve İstihdam Destekleri Sağlık Hizmetleri
XYZ Vakfı ABC Kadın Derneği EFG Eğitim Merkezi KLM Sağlık Vakfı
123 Derneği DEF Kadın Sığınma Evi IJK İstihdam Merkezi MNO Sağlık Derneği

Sığınmacı Yardım Kuruluşları

Sığınmacı Yardım Kuruluşları, dünya genelinde mültecilere destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren kuruluşlardır. Savaş, doğal afetler veya siyasi sorunlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilere yardım eli uzatırlar. Bu kuruluşlar, temel insani ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık hizmetlerinin sunulması, eğitim imkanlarının sağlanması ve ekonomik destek gibi birçok alanda çalışmalar yürütmektedir.

Para yardımı yapan kuruluşlar, mültecilere maddi destek sağlamak için çalışmaktadır. Bu kuruluşlar, mültecilere nakit yardımı yaparak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakta ve geçimlerini sürdürebilmelerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, iş kurma ve mesleki eğitim gibi faaliyetler üzerinden ekonomik destek sağlamaktadırlar.

Eğitim kurumları, mülteci çocuklara eğitim imkanı sunarak onların geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktadır. Bu kuruluşlar, okullar, sınıflar ve öğretmenler aracılığıyla eğitim hizmeti verirken, aynı zamanda okul malzemeleri, kitaplar ve etkinlikler düzenleyerek çocukların sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır.

 • Sığıncı Yardım Kuruluşları
Kuruluş İletişim Bilgileri
Kızılay www.kizilay.org.tr
UNHCR www.unhcr.org
Save the Children www.savethechildren.org.tr
İçeriği Oylayabilirsiniz

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir